Инструкции за поставяне на покривната изолация – LDS система

Монтаж на LDS система

 1. За вентилиран покрив е необходимо от горната страна на ребрата да се положи паропропускливо-водонепропускливо фолио Homeseal LDS 0.02 (директно върху ребрата, както е показано на снимката, или върху дъсчената обшивка с фуги).Изолация на мансарда
 1. UD профилите се захващат с винтове на разстояние от ребрата, равно на дебелината на стъклената вата (Classic 037), която ще се полага върху ребрата.Изолация на мансарда
 1. Върху ребрата с винтове се захващат анкерни окачвачи (на разстояние 40-50 см), показващи се над ребрата колкото е дебелината на стъклената вата (Classic 037), която ще се полага върху ребрата.Изолация на мансарда
 1. Отворете пакета с каменна вата Knauf Insulation NaturBoard FIT PLUS, 10 см, чрез надлъжно разрязване (*дебелината на NaturBoard FIT PLUS трябва да бъде равна на височината на реброто. Като пример взимаме най-честия размер – 10 см).Изолация на мансарда
 2. Измерете разстоянието между покривните ребра.Изолация на мансарда
 1. Парчето каменна вата NaturBoard FIT PLUS трябва да се отреже с 2 см по-широко от разстоянието между ребрата.Изолация на мансарда
 1. Парчетата каменна вата NaturBoard FIT PLUS се полагат плътно едно до друго между ребрата.Изолация на мансарда
 2. Oтворете ролка стъклена вата Knauf Insulation Classic 037, 15 см (*Общата дебелина на топлоизолацията, която препоръчваме е 25 см).Изолация на мансарда
 1. Стъклената вата покрива ребрата и каменната вата, като се вкарва с натиск през анкерните окачвачиИзолация на мансарда
 2. За анкерните окачвачи се захващат CD профилите.Изолация на мансарда
 3. Подгответе активната парна бариера Knauf Insulation Homeseal LDS 5 Silk и универсалната залепваща лента LDS Solifit.Изолация на мансарда
 4. Активната парна бариера Homeseal LDS 5 Silk се поставя върху CD профилите с припокриване от 10-15 см при 100% уплътняване на съединенията с Homeseal LDS Solifit лента.Изолация на мансарда
 5. Върху CD профилите с винтове се захващат гипсокартонени плоскости.Изолация на мансарда
 6. Всички елементи на LDS системата са монтирани и Вашият таван е идеално топлоизолиран.Изолация на мансарда