Какво включва системата LDS?

гипсови плоскости

Въз основа на Закона за ЕнЕф препоръчваме общата дебелината на изолацията в мансардата да бъде най-малко

25 cм!

Вижте 7-те най-често срещани случаи при изолация на скатен покрив

1. Вентилиран покрив – дъсчена обшивка с фуги, над гредите

1
2
3
4
1

Паропропусклива-водонепропусклива мембрана, Homeseal LDS 0.02 (Homeseal LDS 0.04) + универсална залепваща лента, Homeseal LDS Solifit

2

Каменна минерална вата, NaturBoard FIT PLUS

3

Стъклена минерална вата, Classic 037     

4

Активна парна бариера,
Homeseal LDS 5 Silk +
универсална залепваща лента,
Homeseal LDS Solifit

2. Вентилиран покрив – без дъсчена обшивка

1
2
3
4
1

Паропропусклива-водонепропусклива мембрана, Homeseal LDS 0.02 (Homeseal LDS 0.04) + Универсална залепваща лента, Homeseal LDS Solifit

2

Каменна минерална вата, NaturBoard FIT PLUS 

3

Стъклена минерална вата, Classic 037     

4

Активна парна бариера,
Homeseal LDS 5 Silk+
Универсална залепваща лента,
Homeseal LDS Solifit

3. Невентилиран покрив – с парна бариера над дъсчена обшивка

1
2
3
4
1

Паронепропусклив слой

2

Каменна минерална вата, NaturBoard FIT PLUS 

3

Стъклена минерална вата, Classic 037     

4

Активна парна бариера,
Homeseal LDS 200 (Homeseal LDS 35) +
Универсална залепваща лента,
Homeseal LDS Solifit

4. Невентилиран покрив – OSB плоскости над гредите

1
2
3
4
1

OSB плоскости

2

Каменна минерална вата, NaturBoard FIT PLUS

3

Стъклена минерална вата, Classic 037

4

Парна бариера,
Homeseal LDS 200 (Homeseal LDS 35) +
Универсална залепваща лента,
Homeseal LDS Solifit

5. Невентилиран покрив – Вентилиран покрив (с помощта на допълнително поставени летви)

1
2
3
4
1

Паропропусклива-водонепропусклива мембрана, Homeseal LDS 0.02 (Homeseal LDS 0.04) + Универсална залепваща лента, Homeseal LDS Solifit 

2

Каменна минерална вата, NaturBoard FIT PLUS 

3

Стъклена минерална вата, Classic 037     

4

Активна парна бариера,
Homeseal LDS 5 Silk +
Универсална залепваща лента,
Homeseal LDS Solifit

6. Изолация над гредите

1
2
3
4
1

Паропропусклива-водонепропусклива мембрана, Homeseal LDS 0.02 (Homeseal LDS 0.04) + Универсална залепваща лента, Homeseal LDS Solifit 

2

Каменна минерална вата, (свържете се с нас за консултация относно типа)

3

Стъклена минерална вата, Classic 037     

4

Активна парна бариера,
Homeseal LDS 5 Silk +
Универсална залепваща лента,
Homeseal LDS Solifit

7. Изолация над стоманобетонна покривна конструкция

1
2
3
4
открийте вашия тип покрив
1

Паропропусклива-водонепропусклива мембрана, Homeseal LDS 0.02 (Homeseal LDS 0.04) + Универсална залепваща лента, Homeseal LDS Solifit 

2

Каменна минерална вата, (свържете се с нас за консултация относно типа)

3

Стъклена минерална вата, Classic 037     

4

Активна парна бариера,
Homeseal LDS 5 Silk +
Универсална залепваща лента,
Homeseal LDS Solifit

Ако желаете да опаковате вашата мансарда със системата LDS

или

Разгледайте нашите полезни съвети, свързани с изолация: