Легенда

–  В този регион има повече от един магазин.

– В тези магазини се предлагат покривни прозорци. 

– В тези магазини се предлагат изолационни материали.

– В тези магазини се предлагат покривни системи. 

– В тези магазини се предлагат облицовки.